Biedronki i Kubusie w gospodarstwie

20140609 100523Dnia 9.06.2014r. dzieci z grupy Biedronek i Kubusiów odwiedziły gospodarstwo rolne w Dzięczynie. Najmłodsi mieli okazję obejrzeć mieszkające tam zwierzęta, czy maszyny rolnicze oraz spróbować świeżego mleka. Następnie dzieci miło spędziły czas w kompleksie rekreacyjnym znajdującym się nad stawami w Dzięczynie, gdzie miały przygotowanego grilla oraz bawiły się na placu zabaw. Składamy serdeczne podziękowania za możliwość pobytu w gospodarstwie rolnym dla państwa:

Moniki i Łukasza Bartków oraz Anety i Jarosława Poślednik

Dziękujemy także Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie dla dzieci smacznego posiłku:

Państwu Marzenie, Pawłowi Gol
Pani Paulinie Brodziak
Pani Anecie Rychel
Pani Anecie Maj
Pani Izabeli Biernat
Pani Jolancie Lech
Pani Katarzynie Pietrowicz

zdjęcia w galerii

Z wizytą u strażaków

przedszkolaki w osp 2 20140610 1359828004W tym roku 6 czerwiec był dniem, który na pewno długo zostanie w pamięci niejednego malucha. Gdy przedszkolaki dotarły na plac przy remizie strażackiej OSP w Poniecu czekali na nich strażacy wraz z samochodem gaśniczym i samochodem ratownictwa technicznego.

Strażacy opowiedzieli o wyposażeniu aut, pokazywali węże, prądownice i wszystko co znajduje się w wyposażeniu wozów i czego strażacy używają w swojej pracy. Ciekawostką tego spotkania była możliwość oglądania nożyc pneumatycznych i demonstracja ich zastosowania. Dużą radość sprawiło dzieciom oglądanie działania sikawki z różnego rodzaju strumieniem wody oraz przymierzanie hełmów strażackich.

Praca strażaka to nie tylko gaszenie pożarów. Obecnie strażackie samochody ratownicze wyjeżdżają do wszystkich tragicznych zdarzeń: wypadków drogowych, powodzi, katastrof. Aby ich praca była bezpieczna są wyposażani w nowoczesny sprzęt, a sami szkolą się w ratownictwie sanitarnym i udzielaniu poszkodowanym pierwszej pomocy. Przedszkolaki mogły więc zobaczyć czynności ratownicze i dowiedzieć się jak udzielać pomocy przedmedycznej. Zdobyta przez dzieci wiedza być może sprawi, że kiedyś zasilą strażackie szeregi by nieść pomoc innym.

Dzięki temu spotkaniu przedszkolaki mogły przekonać się, że być strażakiem to bardzo odpowiedzialna funkcja.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem laurek z życzeniami i słodkim poczęstunkiem od strażaków dla przedszkolaków.

zapraszamy do galerii

Kraina smaków

DSC08145

W dniach od 3-5 czerwca wszyscy przedszkolacy wybrali się na wycieczkę autobusową do pizzerii „Kraina Smaków” w Boszkowie. Dzieci poznały tam sztukę kulinarną robienia pizzy i deseru lodowego. Po części teoretycznej przedszkolacy samodzielnie tworzyli swój deser. Dzieci miały możliwość wyboru różnych dodatków np. owoce, posypki, żelki itp.

Wiele radości sprawiło dzieciom wałkowanie ciasta na pizzę w czepkach i fartuchach, jak „prawdziwi” kucharze.

Przedszkolacy mieli też okazję do zabaw ruchowych przy muzyce Pana Macieja i w „krainie zabawy”. Po obfitej uczcie był też czas na poznanie ciekawych miejsc Boszkowa podczas spaceru w tej wypoczynkowej miejscowości. Najciekawszym miejscem okazała się plaża.

Wycieczka była fantastyczną przygodą zwłaszcza przed wakacjami, które tuż, tuż…

zapraszamy do galerii

Zabawa w wyobraźnię - konkurs rozstrzygnięty

IMAG0944

5 czerwca pani Jola z biblioteki odwiedziła przedszkolaków.

Podczas tego spotkania ogłosiła wyniki konkursu „Zabawa w wyobraźnię”. Nagrodzone i wyróżnione dzieci dostały upominki, a wszyscy przedszkolacy cukierki.

 

Czytaj więcej: Zabawa w wyobraźnię - konkurs rozstrzygnięty

Festyn Rodzinny

DSC07622

 31 maja w sobotnie popołudnie na ogrodzie przedszkolnym było gwarno, kolorowo    i świątecznie. Jak co roku zorganizowany został tam Festyn Rodzinny                   

pt. "Mama Tata i JA" z okazji Dnia Dziecka Mamy i Taty. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swoim gościom program artystyczny. Rodzice bardzo chętnie bawili się ze swoimi pociechami przy muzyce. Każdy przedszkolak został obdarowany słodyczami i prezentem. Miłą niespodzianką dla wszystkich okazał się pokaz grupy cyrkowej. Był słodki kącik z kawą i domowym ciastem oraz lodami. Dużym zainteresowanie cieszył się kącik "Malowanie twarzy".Był to dzień nie tylko pełen słońca, ale wielu wrażeń, emocji i rodzinnego ciepła. 

   Dyrekcja i Grono Pedagogicznie Przedszkola Samorządowego w Poniecu składają serdeczne podziękowania wszystkim RODZICOM zaangażowanym w organizację tego festynu.

zapraszamy do galerii

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- konserwator

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku konserwatora, m.in. :
1) Nadzór nad całym obiektem,
2) Utrzymanie czystości w przedszkolu i ogrodzie,
3) Prace organizacyjno-porządkowe,
4) Przestrzeganie przepisów BHP,
5) Inne prace zlecone przez Dyrektora.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- Pomoc kuchenna

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) Pomoc kuchenna podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,
2) Pomoc kuchenna podlega kucharce i intendentowi,
3) Odpowiada materialnie za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych pomieszczeniach,
4) Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie
artykułami spożywczymi,
5) Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
6)Utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-
sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy,
7) Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat


4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.


5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- kucharka

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kucharka podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,
2) Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej, współpracuje z intendentem ,
3) Odpowiada materialnie za sprzęt i materiały w kuchni i przyległych pomieszczeniach,
4) Do szczegółowych obowiązków kucharki należeć będzie ,m.in. :
znajomość zasad zdrowego przyrządzania posiłków, polepszanie ich wartości oraz estetyki z zachowaniem pełnych norm żywieniowych,
przygotowywanie potraw zgodnie z ustalonym jadłospisem, oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,
nadzorowanie prawidłowego porcjowania racji żywnościowych (zgodnie z ilością osób żywiących się w danym dniu),
utrzymywanie czystości i nadzorowanie porządku na stanowisku pracy ,
przestrzeganie przepisów sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpożarowych oraz noszenie prawidłowej odzieży ochronnej.
3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat


4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.


5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- woźna

1. Wymagania:

1) Wykształcenie minimum zawodowe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku , m.in. :
1) Utrzymanie czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
2) Dbałość o powierzony sprzęt,
3) Przestrzeganie przepisów BHP,
4) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających
z organizacji placówki.

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Poniecu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu

- pomoc nauczyciela

1. Wymagania:

1) Wykształcenie wyższe,
2) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5) Znajomość przepisów na zajmowanym stanowisku,
6) Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),urządzeń biurowych,
7) Kandydat powinien odznaczać się dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością i umiejętnością pracy w zespole.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:
1) wykonywanie wszystkich poleceń dyrektora przedszkola,
2) współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy,
3 ) Opieka nad dziećmi,
4) przestrzeganie przepisów BHP,

3. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4. Termin rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2014 r.

5. Wymagane dokumenty:

1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
2) List motywacyjny,
3) Oryginał kwestionariusza osobowego,
4) Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
5) Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6) Oświadczenie o niekaralności,
7) Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.)
Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 65 5731589
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Przedszkolu Samorządowym w Poniecu lub pocztą na adres Przedszkole Samorządowe w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Krobska 16 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola Samorządowego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.poniec.pl) oraz na stronie przedszkola (www.przedszkole.poniec.pl).